Hjem / Gråkallen Vinterpark: Work-shop i rådhuset

Kart - Henriksåsen.gif

Freidig og Trondhjems Skiklubs forslag om et nytt alpinanlegg i området øst for Gråkallen møter ikke bare velvilje. Området som er foreslått ligger der Instruktørbakken er i dag, et stykke nordover for denne, og ned mot Kobberdammen.
Formann Bjørn og undertegnede representerte Alpinligaen på møtet, og vi ble fordelt på hver vår arbeidsgruppe. Mens det var stor grad av velvilje i Bjørns gruppe, besto min av en ”ulveflokk” av naturvernere og representanter for miljøorganisasjoner jeg knapt har hørt om. Heldigvis var vi to med et positivt syn, siden Ingar Hynne også var i denne
      Klikk for å forstørre        gruppen. Ingar er innleid som konsulent for prosjektet.

Hovedargumentet fra motstanderne var at det aktuelle området nesten ikke blir brukt (!).  Det samme argumentet brukte vi for utbygging. Selv om motstanderne nok ikke representerer noen majoritet, var argumentene mange. De ble også fremsatt med intensitet, selv om mye ikke virket særlig relevant. Dersom de spennende planene skal bli realisert, er det nok nødvendig å engasjere seg også for oss som ønsker dette anlegget.
Med all respekt for naturverninteressene, vil det være mye positivt rundt et slikt anlegg. Det blir bynært og lettere tilgjengelig, ikke minst for barn og ungdom. Rekrutteringen til alpinidrettene kan få et løft om dette kommer.  Det ligger slik til at det er praktisk for en familie å dele seg: Noen kan gå på tur, mens andre kan boltre seg i heisanlegget. Negativt kan det vel heller ikke være at Skistua vil få et mye bedre driftsgrunnlag. Og det er nok ganske sikkert at flere vil komme seg ut i frisk luft og i aktivitet om dette anlegget blir realisert. Det finnes mange andre gode argumenter, og for alpinligaen vil det bety at vi finner tilbake til våre egne røtter. Det hele startet nemlig i Instruktørbakken i 1974!

                                                                                                                                                                     Odd S Midtskog

Design og implementering av Ny Media AS